معرفت فلسفي 11/بهار 85

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال سوم، شماره 3،  بهار 1385

  •     * نخستين سخن
  •     * ميزگرد فلسفه‌شناسى (9) / فلسفه و دين/ با حضور آية‌اللّه محمّدتقى مصباح و حجة‌الاسلام غلامرضا فيّاضى
  •     * تشكيك فازى (نقد و بررسى گذار از تشكيك گسسته به پيوسته و از پيوسته به متداخل)/ رحيم قربانى
  •     * جايگاه ام‌القضايا (اصل امتناع تناقض) در ميان معارف بشرى/ عسكرى سليمانى‌اميرى
  •     * مغالطات/ سيدمحمود نبويان
  •     * «ترجمه اسفار اربعه» در بوته نقد/ عبّاس فتحى
  •     * ABSTRACTS